Mantra' s en Bhajans

BEWUST ZIEN... BEWUST VOELEN... BEWUST ERVAREN... BEWUST "ZIJN" ...
LEVEN ... VANUIT HET HART, IN HET "HIER EN NU".

om namah shivaya

  KLASSIEKE YOGA

 

MANTRA
Mantra’s zijn klanken van kracht die ons beschermen en kunnen genezen. In het Sanskriet wordt Man vertaald met gedachten en Tra met bescherming. De oorspronkelijke betekenis van Mantra is dan ook; dat wat onze geest beschermt.
Mantra’s helpen ons met name om onze gedachten stroom tot rust te brengen. En ons hart te openen. Door Mantra’s te reciteren zuiveren we niet alleen onze geest, maar ook onze chakra’s.

Spirituele kracht; Alle mantra’s zijn gericht op speciale goden. Enkele namen van Goden zijn; Vishnu, Shiva, Krishna, Ram, Durga, Ganesha. Elke God heeft een kracht op zich, of te wel aspecten in jezelf. Door de naam van God te herhalen roept dat die kracht in jou innerlijke op. En heeft het een helende werking.

 

                Sarasvati           Laksmi              Ganesha                 
 

 

Vormen van japa:

Je kunt je mantra hardop herhalen, door hem op te zeggen of door hem te zingen, je kunt hem fluisteren of je kunt hem mentaal herhalen. Mentale japa is het meest effectief want mantra’s hebben een golflengte die ver uitstijgt boven die van de stem of andere fysieke geluiden. Maar in het begin als het moeilijker is om de geest gericht te houden kun je beginnen met met mediteren door het hardop zeggen van de mantra. Daarna kun je hem fluisteren tot je mentale herhaling ervan begint.
Welke vorm van japa je ook gebruikt het is nuttig om de mantra te laten samenvallen met je ademhaling. Bij toegewijde beoefening leidt het herhalen van een mantra tot zuiver denken waarbij de geluidstrillingen zich vermengen met de gedachten trillingen en er geen bewustzijn van de betekenis is.
 mala

 
mala

                         Mala


 Saguna mantra’s roepen specifieke godheden of aspecten van het Absolute aan. Nirguna mantra’s zijn abstract zijn abstract en verklaren de identificatie van de mediterende met het Absolute.

Saguna Mantra’s

  • Ram (raam), het energiepatroon voor de waarheid, oprechtheid en deugd in hun mannelijke gedaante.
  • Sita (sietah), Dit is het vrouwelijke aspect van het energie patroon van Ram. Dit aspect staat voor het neerdalen van Pakriti of de natuur in de gedaante van moeder. Het kan ook samen met Ram worden herhaald als Sita- ram; als ze samengevoegd worden symboliseren de twee mantra’s de energie die bestaat in een ideaal huwelijk of een andere ideale vorm van vereniging.
  • Shyam (shyahm), Vertegenwoordigd kosmische liefde en medelijden in zijn mannelijke hoedanigheid. Deze mantra zet alle emoties in onvoorwaardelijke liefde om.
  • Radha ( rah-duh), Radha is de mannelijke gedaante van Shyam en symboliseert de kosmische liefde van de heilige moeder.
  • Om Namah Shivaya ( ohm nuh-muh shivai-uh), Dit is een zuiverend energiepatroon dat onze negatieve eigenschappen vernietigt, het wordt vooral uitverkoren door mensen met een ascetisch karakter. Shiva’s dans stelt de beweging voor die bij de materie hoort. Als shiva ophoudt met dansen wordt de illusie van de materie vernietigd.
  • Om Namo Narayanaya (ohm nuh-mo-nah-rai-uh-nai-uh), Het ernergie partroon van harmonie en evenwicht in hun mannelijke hoedanigheid. Deze mantra wordt veel gebruikt door mensen die in moeilijkheden zitten, om ze de kracht te geven weer harmonie in hun leven te brengen.
  • Om Aim Raraswatyai ( ohm aym suh-ruh-swht-yai nuh- muh- huh). De vrouwelijke hoedanigheid van het patroon van creatieve energie en wijsheid. Deze mantra wordt vaak gekozen door kunstenaars en muzikanten.
  • Nirguna Mantra’s
  • Om (ohm), Om is de oorspronkelijke mantra, de wortel van alle geluiden en letters en dus van alle taal en gedachten. De ‘O’ wordt vanuit diep in het lichaam voortgebracht en komt langzaam omhoog om zich te verenigen met de ’m’ die dan door het hoofd vibreert. Het twintig minuten lang herhalen van Om zorgt ervoor dat elk atoom in je lichaam zich ontspant.
  • Soham ( soh-hum), Deze mantra herhalen we elke keer onbewust als we ademhalen, inademen in ‘So’, uitademen is ‘ham’. Soham betekent ‘ Ik ben degene Die’ verder gaand dan de beperkingen van lichaam en geest, één met het absolute.

Het beste is om in eerste instantie mantra zingen ook onder begeleiding te beoefenen. Het laat namelijk ook onze schaduwkanten zien, dat betekent dat het oude emoties e.d omhoog kan halen. Voordat er tenslotte volledig licht mag zijn zullen we eerst door de duisternis heen moeten.
 

Bhajans: Zingen van spirituele liederen.

    

 
 

Namasté

I honor the place in you

in which the entire universe dwells

I honor the place in you

which is of love, of truth, of light and of peace

When you are in that place in you

and I am in that place in me,

We are one