Yoga

BEWUST ZIEN... BEWUST VOELEN... BEWUST ERVAREN... BEWUST "ZIJN" ...
LEVEN ... VANUIT HET HART, IN HET "HIER EN NU".

om namah shivaya

 KLASSIEKE YOGA

    Wat is ... en doet ... Yoga

De wegen van Yoga

Het Achtvoudige Pad

De grondbeginselen van Yoga

 

Met Yoga de oudste wetenschap van het leven, kan je leren hoe je stress onder controle kunt krijgen- niet alleen op  het fysieke maar ook op het mentale en spirituele niveau. Het menselijk lichaam kan vergeleken worden met een auto. Elke auto heeft vijf dingen nodig om goed te kunnen rijden; smering, koelsysteem, elektriciteit, brandstof en een verstandige bestuurder.                                                                                                                                                              

Bij Yoga zorgen de asana’s ervoor dat de lichaamsverrichtingen vloeiend of gesmeerd verlopen. De lichaamshoudingen houden de spieren en gewrichten soepel, versterken de inwendige organen en bevorderen de bloedsomloop, zonder enige vermoeidheid te veroorzaken. Het lichaam wordt gekoeld door enige ontspanning, terwijl de yoga-ademhaling, pranayama, de prana of elektrische stroom doet toenemen. In brandstof wordt voorzien van voedsel en water en door de lucht die je inademt.                                  

Tot slot is er meditatie, waarmee de geest, de bestuurder van het lichaam -tot rust wordt gebracht. Door meditatie leer je het lichaam- je fysieke voertuig- onder controle te krijgen en zelfs te boven gaan.

 

Iedereen kan yoga beoefenen. Je hebt er geen speciale kleding of uitrusting voor nodig. Alleen een beetje ruimte en een sterk verlangen naar een gezond en zinvol bestaan. Veel mensen maken voor het eerste kennis met Yoga omdat het onder andere een manier is om het lichaam lenig en fit te houden.

Anderen zoeken hulp of verlichting van een bepaalde klacht, zoals spanning of rugpijn. Weer anderen komen om rustig te worden. Wat voor reden je ook hebt , Yoga kan een hulpmiddel voor je zijn een instrument dat je geeft wat je zoekt…. en nog iets meer.                                                                                                                                                              

Om te weten wat Yoga inhoudt moet je het zelf ervaren. Op het eerste gezicht lijken het niet meer dan een reeks vreemde lichaamshoudingen die het lichaam slank en sterk houden, maar na een tijdje wordt een ieder die doorgaat met regelmatig oefenen zich bewust van een subtiele verandering in de wijze waarop hij/zij het leven tegemoet treedt.  Door regelmatig te ontspannen, de lichaamsfuncties met elkaar in harmonie te brengen en de geest te verstillen ontdek je een staat  van innerlijke vrede, je ware natuur.  

Het woord Yoga betekent letterlijk vereniging of verbinding. De bedoeling van alle aspecten van de yoga is het herenigen van het individuele Zelf (jiva) met het Absolute of het zuivere bewustzijn (brahman).

 

 

De wegen van de Yoga

                                                                           

 Binnen de Yoga worden 4 hoofdwegen onderscheiden:

 1. Karma Yoga, de weg van het belangenloos en onzelfzuchtig handelen of actie ondernemen. Het zuivert je hart door te leren hoe belangenloos te handelen. Door afstand te nemen van de vruchten van je daden en deze aan het Goddelijke op te dragen, leer je het ego en je zinnen te beheersen. Je kunt jezelf hierbij helpen door terwijl je bezig bent in gedachten een Mantra te reciteren..
 2. Bhakti Yoga, is de weg van toewijding en liefdevolle overgave. De Bhakti yoga wordt voornamelijk gemotiveerd door de kracht van de liefde door een godheid te zien als een de belichaming van die liefde. Door middel van eredienst, gebed of ritueel is er de overgave aan het goddelijke. Waardoor de emoties worden gekanaliseerd en getransformeerd in onvoorwaardelijke liefde of toewijding. Het zingen van Mantra, Bhajans  en lofgezangen is een onderdeel van Bhakti Yoga.
 3. Jnana Yoga, is de Yoga van de Kennis of de Wijsheid. Jnana Yoga vergt een enorme wilskracht en intellectuele doortastendheid. We zien de ruimte binnen en buiten een glas als twee verschillende dingen. Op deze zelfde manier zien wij vaak onszelf, als afgescheiden van het Goddelijke. Beoefening van Jnana Yoga zal je de sluiers van onwetendheid weg nemen. Of wel, het glas laten breken. De Yoga van zelfverwezenlijking. Hiervoor zul je eerst de andere wegen mogen beoefenen, zonder onzelfzuchtigheid en liefde voor het Goddelijke en zonder een sterk lichaam en een sterke geest, zul je alleen maar kunnen speculeren over de zoektocht naar zelfverwezenlijking.
 4. Raja Yoga, is de wetenschap van de Fysieke en mentale beheersing. Deze weg wordt doorgaans de koninklijke weg genoemd. Het is een methode om de gedachten golven onder controle te krijgen door de mentale en fysieke kracht om te zetten in Spirituele energie. Hatha Yoga: de yoga van de asana’s is een onderdeel van Raja Yoga.

  De Wijze Patanjali heeft in de Yoga Sutra’s het 8 voudige pad samengebracht: een opgaande serie in stappen die het lichaam en de geeft reinigen en de Yogi uiteindelijk naar verlichting brengen.

  !!Klinkt allemaal heel mooi… maar daar tussen zit een bewustzijn proces… waarin we op alle niveaus kunnen transformeren en groeien. En in het leven is het nog steeds zo… dit zal nooit gaan zonder pijn...

   

  Alle vier leiden ze uiteindelijk tot één en hetzelfde doel: de eenwording met Brahman; het Goddelijke.

 

 

De acht ledematen van Raja Yoga; het achtvoudige pad van Patanjali

          Een opgaande serie stappen of diciplines die het lichaam en geest reinigen en de Yogi uiteindelijk naar verlichting leiden:

 • Yama’s (zelfbeperkingen= geweldloosheid, waarachtigheid in gedachte, woord en daad, niet stelen, matigheid in alles en onthechting)                             
 • Niyama’s, ( voorschriften=zuiverheid, tevredenheid, soberheid, het bestuderen van de heilige geschriften en leven in voortdurend bewustzijn van de Goddelijke aanwezigheid.)
 • Asana’s, Pranayama, (lichaamshoudingen en beheersing van de adem, staat bekend als Hatha Yoga.)
 • Pratyahara, ( het naar binnen keren van de zintuigen om de geest tot rust te brengen, als voorbereiding op dharana.)
 • Dharana ( concentratie)
 • Dhyana en Samadhi. (  concentratie leidt tot meditatie, dhyana en  dhyana leidt tot samadhi of supra bewustzijn.)

 

  

Patanjali; de grondlegger van het 8 voudige pad van Yoga. Omschreef één van de voorwaarden van Yoga als;               

Sutra: " Yogas citta vritti nirodah ":  het stilleggen van de wervelingen van het denken.

 

Als de wervelingen van het denken zijn stilgelegd dan; is de ziende thuis in zichzelf. De ziener woont in zijn eigen natuur.  

Sutra: " Tada drastuh svarupe vasthanam ".

 

 

De vijf grondbeginselen

 • De juiste ontspanning… bevrijdt de spieren van spanningen en laat het hele lichaam tot rust komen, waardoor je je net zo verkwikt voelt als een goede nachtrust. Ze werkt door in al je activiteiten, leert je je energie te bewaren en als je angsten en zorgen los te laten.
 • Goede oefening… Hierin wordt voorzien de yoga/ asana´s , die systematisch inwerken op alle delen van het lichaam.
 • Goed ademhalen… betekent ritmisch en volledig ademhalen, waar bij de longen niet gedeeltelijk maar volledig worden gebruikt., om de opname van zuurstof te vergroten.
 • Een goed dieet… is voedzaam en dient gebaseerd te zijn op een evenwichtige samenstelling van natuurlijke voedings produkten. Het houdt het lichaam licht en lenig en de geest rustig, terwijl het tevens een goede weerstand tegen ziekten biedt. Zie de drie guna´s, Sattvisch, Rajasisch en Tamasisch voedsel.
 • Positief denken en Meditatie…helpen de negatieve gedachten uit te bannen en de geest tot rust te brengen. Uiteindelijk worden alle gedachten getranscendeerd.

 

 

Namasté

I honor the place in you

in which the entire universe dwells

I honor the place in you

which is of love, of truth, of light and of peace

When you are in that place in you

and I am in that place in me,

We are one  

 

                                                                                                                           

 

     

Namasté

I honor the place in you

in wihich the entire universe dwells

I honor the place in you

which is of love, of truth, of light and of peace

When you are in that place in you

and I am in that place in me,

We are one