Algemene voorwaarden

BEWUST ZIEN... BEWUST VOELEN... BEWUST ERVAREN... BEWUST "ZIJN" ...
LEVEN ... VANUIT HET HART, IN HET "HIER EN NU".

om namah shivaya

  KLASSIEKE YOGA

 

Algemene voorwaarden
 

 • Deelnemers schrijven zich in voor onbepaalde tijd.  
 • Na de eerste les van elk cluster wordt een factuur toegestuurd.Een les inhalen is mogelijk wanneer daar plaats voor is.
 • Instromen is altijd mogelijk, mits het aantal cursisten per groep dat toelaat.
 • Zonder opzegging na inschrijving wordt het cluster termijn automatisch verlengt.
 • Opzegging dient te geschieden voor het einde van de laatste maand van het cluster. Indien opzegging binnen de het cluster blijft het resterende bedrag verschuldigd.
 • Als een deelnemer zich later inschrijft dan bij aanvang van een blok, dan is hij of zij het lesgeld tot het einde van het blok verschuldigd. Daarna geldt voor hem of haar eveneens het lesgeld per blok.
 • De docent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor evt schade. Materieel of lichamelijk.
 • Deelname is voor eigen verantwoordelijkheid. Je wordt er steeds op gewezen bij de oefeningen binnen je eigen mogelijkheden te blijven. Mocht je onder medische behandeling zijn, overleg dan met je artsof therapeut over het volgen van yogalessen. Dit geldt eveneens voor mensen die net een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
 • Mocht je door ziekte voor langere tijd geen lessen meer kunnen volgen, laat mij het weten. In geval van langdurige ziekte kunnen de lessen worden stopgezet en het resterende lesgeld voor de nog niet gevolgde lessen, wordt geretourneerd. De lesgelden voor de lessen die al verstreken zijn, worden niet geretourneerd.
 • Restitutie van het betaalde bedrag is niet mogelijk.
 • Ik geef in principe alle lessen. Mocht door ziekte of overmacht een les niet heeft kunnen plaats vinden, dan zal ik er alles aan doen een vervanger te zoeken. Als dit niet mogelijk is, worden de lessen op een later tijdstip gegeven, waar ze kunnen worden ingehaald. Mocht ik door omstandigheden gedwongen zijn de lessen te stoppen, dan hanteer ik hierbij dezelfde opzegtermijn als de yogacursist. 

 

 

 

Namasté

I honor the place in you

in which the entire universe dwells

I honor the place in you

which is of love, of truth, of light and of peace

When you are in that place in you

and I am in that place in me,

We are one